2022-07-05 11:01:04

/

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Montaż kotła c.o., rozprowadzenie instalacji c.o. i c.w.u, montaż wkładu kominowego oraz wykonanie robót towarzyszących w lokalu nr 2 przy ul. Mazurskiej 11 ( zabytek ) w Gołdapi.
Instrukcja – Mazurska 11
formularz ofertowy