2022-07-22 16:57:22

/

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (Montaż kotła c.o. i inne) - Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania:
Montaż kotła c.o., rozprowadzenie instalacji c.o. i c.w.u, montaż wkładu kominowego oraz wykonanie robót towarzyszących w lokalu nr 2 przy ul. Instrukcja – Mazurska 11

formularz ofertowy ( zabytek ) w Gołdapi.