Prace remontowe w lokalu nr 1 – Kościuszki 14

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania prac remontowych w lokalu nr 1 przy ulicy Kościuszki 14 w Gołdapi.
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty