2017-04-19 10:41:14

/

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zapytanie ofertowe

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenie ofert cenowych na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skocze 3, 19 – 500 Gołdap wraz z rozwiązaniem podłączenia do budynku.

Zapytanie ofertowe

Formularz

Mapa