2017-09-08 16:08:18

/

Przydomowa oczyszczalnia - Skocze 3 - ogłoszenie 2

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i podłączenie przydomowej oczyszczalni ścieków – BPOŚ 20 – ( do 20 RML ) zgodnej z normą PN – EN 12566 – 3 + A2:2013 oznakowanej znakiem CE.

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej:
Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Projekt budowlany
Przedmiar
Schemat instalacji
STWiOR