2019-09-25 10:29:06

/

Remont budynku mieszkalnego - Siedlisko 16

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na „Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego (remont dachu i zabezpieczenie ścian ) w miejscowości Siedlisko 16”

Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 11.10.2019 r. do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym pokój nr 4 lub tel. 87 615 02 81 lub 662 146 430.