2020-06-25 14:15:14

/

Remont elewacji z ociepleniem oraz remont dachu - Górna 15

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu elewacji z ociepleniem i wykonaniem kolorystyki oraz remontu dachu z wymianą pokrycia na nową dachówkę ceramiczną w budynku WM Górna 15 w Gołdapi.

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy
Przedmiar robót