2018-09-10 20:56:55

/

Remont klatki schodowej - Armii Krajowej 42

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z.o.o, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 42 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert cenowych na remont klatki schodowej.

Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz ofertowy