2019-03-30 17:50:39

/

Remont klatki schodowej - Górna 25

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 25 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert cenowych na remont klatki schodowej.

Szczegóły w załącznikach poniżej:
Zapytanie ofertowe Górna 25
Formularz ofertowy Górna 25