2020-08-12 09:31:54

/

Remont loggi - Grabowo 27a

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu loggi w budynku WM Grabowo 27A

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy
Przedmiar 1
Przedmiar 2