2018-09-10 21:02:21

/

Remont piwnicy - Kościuszki 10

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z.o.o, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 10 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert cenowych na remont piwnicy.

Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz ofertowy