Rozbiórka zbiornika na ścieki oraz zaprojektowanie oczyszczalni ścieków – Budziska Leśne 1 (otwarcie ofert)

Protokół z otwarcia ofert w załączniku: