2019-02-21 01:01:42

/

Termomodernizacji budynku wielorodzinnego - ul. Paderewskiego 29A

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Paderewskiego 29A w Gołdapi.
Szczegóły w załącznikach.
Instrukcja
Formularz ofertowy
Elewacja południowa
Elewacja północna
Elewacje szczytowe
Kosztorys Ślepy
Projekt
Przedmiar