2021-11-17 23:24:40

/

Usługi polegające na utrzymaniu czystości klatek schodowych, piwnic, posesji i chodników w budynkach gminnych

OGŁOSZENIE !!!

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o. o. zaprasza wykonawców do złożenia ofert na usługi polegające na utrzymaniu czystości klatek schodowych, piwnic, posesji i chodników w budynkach gminnych położonych przy wymienionych niżej ulicach:
1. Dolna 11,
2. Kościuszki 8,
3. Mazurska 11.
4. Mazurska 13,
5. Okrzei 8,
6. Partyzantów 5.
7. wiata z kontenerami na odpady przy ul. Kościuszki 6

Szczegółowe informacje, powierzchnie, zakres prac do uzyskania po numerem: 087 615-02-81 lub osobiście w siedzibie ADM pokój nr 5.
Oferty należy złożyć do 29.11.2021 r. do godz. 15:00 w biurze Administracji
ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap, pok. nr 2.
Otwarcie ofert nastąpi 30.11.2021 r. o godz 9:00