2020-10-16 16:23:28

/

Wybór oferty na wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego remontu dachu – Mazurska 11

W załączniku protokół z dnia 16.10.2020 z otwarcia ofert.
Protokół
Informujemy iż wybrano ofertę nr 1.