2022-09-05 23:13:32

/

Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż wkładów do przewodów dymowych - Wolności 11 (ogłoszenie nr 2)

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na montaż wkładów kominowych do trzech przewodów dymowych- Wolności 11
Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty
Opinia kominiarska Wolności 11
Rysunek przewodów