2021-04-09 09:55:58

/

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu/wymiany stropu - Dolna 15 - wyniki

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej remontu/wymiany stropu nad piwnicami w budynku WM Dolna 15 w Gołdapi.
Protokół