2017-05-08 09:34:11

/

Wykonanie dokumentacji technicznej Armii Krajowej 4

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Gołdapi, zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji dotyczącej wymiany nadproża od strony podwórza budynku Armii Krajowej 4 w Gołdapi:
– przedmiar,
– kosztorys inwestorski,
– projekt budowlany wraz z uzyskaniem zgody Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku na wykonywane roboty.

Zakres prac:
– rozebranie nadproża Kliena i wykonanie nadproża z belek żelbetowych prefabrykowanych lub stalowych,
– przemurowanie pęknięć ścian od strony podwórza,
– wymiana drzwi wejściowych od podwórza.

Wszelkie pytania oraz oferty cenowe prosimy kierować na adres e-mailowy: techniczny@admgoldap.pl, osobiście lub drogą pocztową na adres Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Konstytucji 3 Maja 3; 19-500 Gołdap.

Termin składania ofert: do 22.05.2017 r.

Poniżej zdjęcia poglądowe obecnego stanu nadproża.
Podglad