2020-03-01 17:13:37

/

Wykonanie dokumentacji technicznej - Plac Zwycięstwa 12

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej: projekt budowlano – wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar, uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień zgodnie z wykonaną Ekspertyzą budowlaną wraz z robotami towarzyszącymi – dotyczy budynku WM Plac Zwycięstwa 12 w Gołdapi.

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy
Ekspertyza1
Ekspertyza 2 (Uwaga, duży plik)