Wykonanie ekspertyzy technicznej i programu naprawczego (napływu wód do piwnic oraz pęknięć ścian) – Paderewskiego 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej i programu naprawczego dotyczących problemu pojawiania się napływu wód do piwnic oraz pęknięć ścian wewnętrznych piwnic w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 1 w Gołdapi.
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty