Wykonanie głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu – Lipowa 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu z przyciskiem sterującym oraz dokumentacją na budynku Lipowa 5 w Gołdapi.
Instrukcja – Lipowa 5
Formularz ofertowy