2021-11-19 08:24:41

/

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic - Kościuszki 6 (ogłoszenie nr 3)

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 6.
formularz ofertowy
przedmiar
Instrukcja do wykonania oferty