2021-11-17 23:21:03

/

Wykonanie projektu budowlanego rozbiórki zbiornika na ścieki oraz zaprojektowanie oczyszczalni ścieków - Budziska Leśne 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego rozbiórki istniejącego zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne oraz zaprojektowanie oczyszczalni ścieków wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w Budziskach Leśnych 1, 19 – 520 Banie Mazurskie.
formularz ofertowy
instrukcja – BL 1