2022-02-14 18:55:08

/

Wykonanie projektu budowlanego - Wojska Polskiego 12

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania prac polegających na zamurowaniu wsypu piwnicznego oraz powiększenia i zmniejszenia otworów w ścianie nośnej w celu zamontowania stolarki drzwiowej w budynku WM Wojska Polskiego 12 w Gołdapi.
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania projektu