2022-12-21 10:33:05

/

Wykonanie przeglądów instalacji odgromowej na budynkach

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądów w zakresie określonym zapisami art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Oferta dotyczy przeglądu instalacji odgromowej na budynkach.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy – odgromówka
Instrukcja odgromówka