Wykonanie przeglądów instalacji odgromowej na budynkach

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądów w zakresie określonym zapisami art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Oferta dotyczy przeglądu instalacji odgromowej na budynkach.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy – odgromówka
Instrukcja odgromówka

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł