2021-07-06 14:26:16

/

Wykonanie przyłącza wodociągowego z istniejącego wodociągu miejskiego - Mazurska 13

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przyłącza wodociągowego z istniejącego wodociągu miejskiego do budynku Mazurska 13 wraz z włączeniem i przystosowaniem istniejącej instalacji wewnętrznej.
Instrukcja
formularz ofertowy
przedmiar str. 1-4
przedmiar str. 5
Projekt
MAPA MAURSKA 13