2020-10-21 09:27:30

/

Wykonanie remontu - Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania remontu polegającego na izolacji fundamentów, odwodnieniu terenu (odprowadzenie wód gruntowych, opadowych) oraz utwardzenie terenu posesji WM Mazurska 12 w Gołdapi.
Instrukcja do przedstawienia oferty cenowej
Formularz ofertowy
Przedmiar
WODY GRUNTOWE
WODY OPADOWE
WODY GRUNTOWE I OPADOWE
UTWARDZENIE TERENU
STUDNIE REWIZYJNE 1
STUDNIE REWIZYJNE 2
STUDNIE REWIZYJNE 3
STUDNIA CHŁONNA
ODP. WÓD GRUNT.
ODP. WÓD OPAD.
OPIS TECHNICZNY
PROFILE
rura oslonowa 13.10.
IZOLACJA ŚC. PIWNICY
IZOLACJA ŚĆ. FUND.