2022-07-16 00:33:17

/

Wykonanie remontu posadzki w łazience w lokalu nr 2 - I Maja 46 -ogłoszenie nr 2

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu posadzki w łazience w lokalu nr 2 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej I Maja 46

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do złozenia oferty