2022-05-12 22:09:28

/

Wykonanie robót budowlanych - Górna 23 (ogłoszenie nr 2)

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 23 w Gołdapi

Załączniki:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty
Przedmiar robót