Wykonanie robót budowlanych – Górna 23 (ogłoszenie nr 2)

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 23 w Gołdapi

Załączniki:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty
Przedmiar robót