2020-02-04 22:14:39

/

Wykonanie tynkowania kominów - Emilii Plater 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie tynkowania kominów ponad dachem w budynku WM Emilii Plater 5 w Gołdapi.

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy