2019-12-02 11:29:09

/

Wykonanie zaleceń kominiarskich

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń kominiarskich w lokalu nr 2 przy ul. 11 Listopada 10 w Gołdapi.

Szczegóły w załącznikach poniżej:
Instrukcja
11 Listopada 10 m 2 – protokół
formularz ofertowy