2021-07-10 06:38:09

/

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych - KOŚCIUSZKI 12

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 12 w Gołdapi.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty