2021-11-19 08:27:42

/

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych - Kościuszki 3

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 3 w Gołdapi.
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty