2021-07-10 06:36:51

/

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych - PARTYZANTÓW 28

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Partyzantów 28 w Gołdapi.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty