2023-01-13 19:23:36

/

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku Partyzantów 27 B w Gołdapi.
Instrukcja Partyzantó 27B
formularz-ofertowy (3)