2021-07-12 21:25:29

/

Wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego - MAZURSKA 23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z rocznego przeglądu kominiarskiego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mazurska 23 w Gołdapi.

Załącznikami do oferty są:
Instrukcja do wykonania oferty
formularz ofertowy
Rysunek przewodów