2021-04-26 19:47:46

/

Wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego - Okrzei 3

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z rocznego przeglądu kominiarskiego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Okrzei 3.
Załącznikami do oferty są:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy