2021-07-10 06:45:09

/

Wykonanie zaleceń z rocznego i 5-letniego przeglądu budowlanego- Górna 20 (ogłoszenie 2)

Ponownie zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z rocznego i 5-letniego przeglądu budowlanego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 20 w Gołdapi.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty