2017-05-08 22:18:51

/

Wymiana drzwi - Górna 25

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 25 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert cenowych na wymianę drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi aluminiowe lub stalowe w ilości 3 szt. oraz wykonanie naprawy posadzki na parterze w korytarzu w/w budynku poprzez wykonanie wylewki betonowej i wyłożenie terakoty.

W celu złożenia oferty Wykonawca dokona wizji lokalnej na budynku.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy