2018-07-22 20:41:04

/

Zakaz podnajmowania gminnego lokalu mieszkalnego

NAJEMCO PAMIĘTAJ!!!

Najmowanego od Gminy lokalu mieszkalnego nie możesz podnajmować pod rygorem jego utraty.

Jeżeli posiadasz informacje o podnajmie lokalu gminnego zgłoś to do Zarządcy (Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi, telefon 87/615-02-81)

Jest wielu ludzi, którzy potrzebują mieszkań.