2023-05-10 10:34:58

/

Dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła c.o. - Kościuszki 8

Zapytanie ofertowe – dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 8 w Gołdapi.
Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 1 formularz ofertowy