2017-04-05 14:51:05

/

Zestawy inkasenckie do samodzielnego radiowego odczytu wodomierzy i ciepłomierzy

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty na zestawy inkasenckie do samodzielnego radiowego odczytu wodomierzy i ciepłomierzy oraz przeprowadzenie szkolenia osób obejmujące obsługę systemu.

Jednocześnie z ofertą na zestaw inkasencki zapraszamy do składania ofert na 43 szt. ciepłomierzy oraz 96 szt.  wodomierzy z możliwością odczytu radiowego.

Wszelkie pytania oraz oferty cenowe prosimy kierować na adres mailowy k.kolodziejska@admgoldap.pl

Termin składania ofert: do 14.04.2017r.

Dział Techniczny ADM