Aktualności

Termomodernizacji budynku wielorodzinnego – ul. Paderewskiego 29A

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Paderewskiego 29A w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach. Instrukcja Formularz ofertowy Elewacja południowa Elewacja północna Elewacje szczytowe Kosztorys Ślepy Projekt Przedmiar

Więcej

Wykonanie izolacji pionowej fundamentów – 1 II

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o.zaprasza wykonawców do składania ofert na „Wykonanie izolacji pionowej fundamentów w budynku Kościuszki 1”. Instrukcja fundamenty Formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie remontu dachu – Mazurska 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Mazurskiej 5 w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach poniżej: formularz ofertowy remont instrukcja remont Mazurska 5 – inwentaryzacja A3 Mazurska 5 – inwentaryzacja A4 Mazurska 5 – opis do projektu Mazurska 5 – plan sytuacyjny Mazurska 5 – pozwolenie konserwatora Mazurska 5 – projekt A3 Mazurska 5 – projekt […]

Więcej

Docieplenie budynku z kolorystyką oraz wymiana pokrycia dachu – Żeromskiego 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie docieplenia budynku z kolorystyką oraz wymiany pokrycia dachu w budynku przy ul. Żeromskiego 5 w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach poniżej: formularz ofertowy remont instrukcja remont OPIS TECHNICZNY RYS.1 RYS.2 RYS.3 RYS.4.1 RYS.4.2 RYS.5 W.M.ŻEROMSKIEGO 5-PRZEDMIAR

Więcej

Kościuszki 8 – dokumentacja w zakresie remontu

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z.o.o działając w imieniu Gminy Gołdap zaprasza wykonawców do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki 8 w zakresie planowanego remontu budynku. Szczegóły w załącznikach poniżej: Instrukcja Formularz ofertowy

Więcej

Kościuszki 8 – wzmocnienie płyty stropowej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie wzmocnienia płyty stropowej nad piwnicą pod lokalem nr 1 w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 8 w Gołdapi. Instrukcja Przedmiar Formularz ofertowy Image Image161018071720 Image161018071822 Image161018071853 Image161018071922 Image161018071939

Więcej

Mazurska 11- dokumentacja konserwatorska i techniczna II

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z.o.o działając w imieniu Gminy Gołdap ponownie zaprasza wykonawców do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i technicznej zabytkowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mazurskiej 11 w zakresie planowanego remontu budynku. Instrukcja Formularz ofertowy

Więcej

Mazurska 11 – wynik zapytania

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o., informuje, iż w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym dotyczącym „Wykonania dokumentacji konserwatorskiej i technicznej zabytkowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mazurskiej 11 w Gołdapi” wpłynęły 3 oferty cenowe: – 92 250,00 zł brutto, – 50 307,00 zł brutto, – 76 260,00 zł brutto. Nie wybrano żadnej z ofert gdyż ich wartość przekracza zaplanowany […]

Więcej

Mazurska 11- dokumentacja konserwatorska i techniczna

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z.o.o działając w imieniu Gminy Gołdap zaprasza wykonawców do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i technicznej zabytkowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Mazurskiej 11 w zakresie planowanego remontu budynku. Szczegóły w załącznikach poniżej Instrukcja Mazurska 11 Formularz ofertowy Mazurska 11

Więcej

Termomodernizacja budynku Suwalska 15 – aktualizacja

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na „Wykonanie termomodernizacji budynku Suwalska 15”. Formularz ofertowy remont Instrukcja remont Kolorystyka Suwalska Projekt Suwalska 15 Przedmiar Suwalska 15 Zawiadomienia: zawiadomienie z otwarcia ofert

Więcej