Aktualności

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert dotyczących pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac polegających na izolacji fundamentów, odwodnieniu terenu (odprowadzenie wód gruntowych, opadowych) oraz utwardzenie terenu posesji WM Mazurska 12 w Gołdapi. Instrukcja Formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie remontu – Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wykonania remontu polegającego na izolacji fundamentów, odwodnieniu terenu (odprowadzenie wód gruntowych, opadowych) oraz utwardzenie terenu posesji WM Mazurska 12 w Gołdapi. Instrukcja do przedstawienia oferty cenowej Formularz ofertowy Przedmiar WODY GRUNTOWE WODY OPADOWE WODY GRUNTOWE I OPADOWE UTWARDZENIE TERENU STUDNIE REWIZYJNE 1 STUDNIE REWIZYJNE 2 STUDNIE REWIZYJNE 3 STUDNIA CHŁONNA ODP. WÓD GRUNT. ODP. WÓD […]

Więcej

Wybór oferty na wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego remontu dachu – Mazurska 11

W załączniku protokół z dnia 16.10.2020 z otwarcia ofert. Protokół Informujemy iż wybrano ofertę nr 1.

Więcej

Wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego remontu dachu – Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlano – konserwatorskiego remontu dachu budynku Mazurska 11 w Gołdapi z wykonaniem inwentaryzacji konserwatorskiej więźby dachowej. Instrukcja do wykonania projektu Formularz ofertowy

Więcej

Dobór, dostawę i montaż kotła pelletowego – Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert na dobór, dostawę i montaż kotła pelletowego 5 klasy energetycznej w lokalu nr 7 budynku WM Mazurska 12. Instrukcja Formularz ofertowy

Więcej

Zakup i montaż wodomierzy oraz skrzynki na listy – Budziska Leśne 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zakupie i montażu 6 szt. wodomierzy oraz skrzynki na listy w budynku WM Budziska Leśne 1 gm. Kruklanki powiat Giżycko. Formularz ofertowy Instrukcja

Więcej

Wymiana instalacji elektrycznej – Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu nr 1 przy ulicy Mazurska 12 w Gołdapi. Formularz ofertowy Instrukcja – elektryka

Więcej

Wyniki z wyboru ofert na remont balkonu – Mazurska 12

Podajemy wyniki z wyboru ofert na remont balkonu WM Mazurska 12 w Gołdapi. Wyniki

Więcej

Remont dachu wraz ze wzmocnieniem stropu poddasza – Wąska 3

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu wraz ze wzmocnieniem stropu poddasza w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Wąska 3. Szczegóły w załącznikach: Instrukcja do wykonania oferty Formularz ofertowy Przedmiar robót

Więcej

Wykonanie zaleceń z przeglądu instalacji elektrycznej – Budziska Leśne 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z przeglądu instalacji elektrycznej budynku WM Budziska Leśne 1 gmina Kruklanki powiat Giżycko. formularz ofertowy instrukcja – Budziska Leśne 1

Więcej