Aktualności

Wykonanie zaleceń kominiarskich

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń kominiarskich w lokalu nr 2 przy ul. 11 Listopada 10 w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach poniżej: Instrukcja 11 Listopada 10 m 2 – protokół formularz ofertowy

Więcej

Oferty na przeglądy budynków

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o. o. zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert cenowych na wykonanie przeglądów administrowanych przez nas budynków. Szczegóły w załączniku poniżej: oferty na przeglądy

Więcej

Termomodernizacja budynku Górna 23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku Górna 23. Szczegóły w załącznikach poniżej: formularz ofertowy remont instrukcja remont kosztorys ślepy Mapka Górna 23 Projekt (Uwaga, duży rozmiar pliku)

Więcej

Wycinka 6 sztuk drzew – Partyzantów 27 B

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Partyzantów 27 B w Gołdapi zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty cenowej na wykonanie wycinki 6 sztuk drzew oraz wykonania cięć pielęgnacyjnych pozostałych drzew rosnących na terenie działki o numerze 970/43 przy ulicy Partyzantów 27 B w terminie do 31.12.2019 r. wraz z uporządkowaniem terenu po zakończonych […]

Więcej

Utwardzenia nawierzchni na zapleczu budynków – Armii Krajowej 11 i 13

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na: „Utwardzenia nawierzchni na zapleczu budynków położonych przy ul. Armii Krajowej 11 i Armii Krajowej 13”. Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 22.10.2019 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym pokój nr 4, […]

Więcej

Wykonanie termomodernizacji – Górna 23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku Górna 23. Instrukcja Formularz ofertowy Kosztorys Ślepy Mapka Górna 23 Przedmiary Projekt cz. 1 Projekt cz. 2

Więcej

Remont budynku mieszkalnego – Siedlisko 16

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na „Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego (remont dachu i zabezpieczenie ścian ) w miejscowości Siedlisko 16” Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 11.10.2019 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym pokój nr 4 […]

Więcej

Wymianę stolarki okiennej – Okrzei 3

Zapraszamy do składania ofert na wymianę stolarki okiennej w lokalu przy ulicy Okrzei 3 mieszkania nr 1 w Gołdapi. formularz ofertowy – Okrzei 3 instrukcja – Okrzei 3 m 1

Więcej

Wykonanie izolacji pionowej fundamentów – Partyzantów 28

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na: „Wykonanie izolacji pionowej fundamentów od strony północnej i wschodniej w budynku Partyzantów 28” Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 30.09.2019 r. do godziny 15:00. Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym pokój nr 4, lub tel. […]

Więcej

Dobudowa dwóch wiatrołapów – Kolejowa 8

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na zadanie pn.: „Dobudowa dwóch wiatrołapów do budynku mieszkalnego Kolejowa 8”. Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 20.09.2019 r. do godziny 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2019 r. o godz. 8:00 w pok. nr 4 w […]

Więcej