Armii Krajowej 38 – remont elewacji z ociepleniem ścian

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu elewacji z ociepleniem ścian nadziemia oraz kolorystykę na budynku WM Armii Krajowej 38 w Gołdapi.

Instrukcja
Formularz ofertowy
Przedmiar