Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie szlabanu – Partyzantów 27B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu szlabanu wraz z kompletem pilotów na posesji budynku Partyzantów 27B w Gołdapi.
formularz ofertowy
Instrukcja