2021-09-09 12:49:46

/

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie szlabanu - Partyzantów 27B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na doborze, dostawie, montażu i uruchomieniu szlabanu wraz z kompletem pilotów na posesji budynku Partyzantów 27B w Gołdapi.
formularz ofertowy
Instrukcja