Projekt wykonawczy rozprowadzenia instalacji c.o. i c.w. – Kościuszki 18

Zapraszamy do składania ofert na sporządzenie dokumentacji technicznej: projekt wykonawczy rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na budynku WM Kościuszki 18 w Gołdapi:
Instrukcja
Warunki
Formularz ofertowy