Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku WM Partyzantów 27 B w Gołdapi.
Formularz ofertowy
Instrukcja