Monthly archive for grudzień 2012

Zmiana stawek opłat za wodę

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Sp. z .o.o informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXX/186/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Gołdap, z dniem 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe ceny i stawki opłat. Szczegóły w załączonym piśmie.

Więcej

Nowy prezes ADM

Od 17.08.2011 Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. ma nowego prezesa. Rada nadzorcza spółki oficjalnie powierzyła to stanowisko Annie Kozioł. Dotychczas pracowała ona w tej firmie na stanowisku głównej księgowej. Z CV Anny Kozioł Anna Kozioł ma 38 lat, jest gołdapianką od urodzenia. Od lutego do lipca 1994 roku pracowała w Urzędzie Rejonowym w Gołdapi na stanowisku referenta. W 1995 […]

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł