2012-12-25 12:33:51

/

Zmiana stawek opłat za wodę

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Sp. z .o.o informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXX/186/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Gołdap, z dniem 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe ceny i stawki opłat.
Szczegóły w załączonym piśmie.